מתן תורה ולימוד תורה - לכתחילה או בדיעבד?

כ"ו בטבת תשע"א

שאלה:

באחד משיעוריו הרב אמר שהתורה היא תעודת הזהות של עם ישראל, ומתן תורה היה בדיעבד כי שכחנו את זהותנו, ולכתחילה היתה אמורה להיות תורה טבעית הנובעת מעם ישראל.

שאלתי היא, אם מתן תורה הוא בדיעבד, יוצא שגם לימוד תורה הוא בדיעבד (כי תורה טבעית לא לומדים), אבל התורה וחז"ל הרבו מאוד בחשיבותו של לימוד תורה, שזה נראה תמוה שדבר כל כך מרכזי ביהדות הוא בדיעבד.

אבל מצד שני, אם הלימוד מלכתחילה, למה צריך ללמוד משהו שהוא כבר בעצמיותינו?

תשובה:

כל התורה וחז"ל מלמדים אותנו את החשיבות העצומה של הלימוד במצבנו הבדיעבדי. לעתיד לבוא "לא ילמדו איש את רעהו".