הרב אורי שרקי

שמות - "ויגדל משה ויצא אל אחיו"

טבת תשע"א
למשה רבינו יש שם בעל משמעות כפולה. במצרית משמעותו היא "בן" או "מים". בכך מוסברים דברי בת פרעה: "ויהי לה לבן ותקרא את שמו משה". אך אמו דרשה את השם המצרי ונתנה לו משמעות עברית: "ותאמר (אמו) כי מן המים משיתהו (=את משית אותו, ולא במובן של 'משיתי אותו', שכן חסר יו"ד אחרי התי"ו). יוצא שמשה גדל בין שתי תרבויות ובין שני יעודים. בתור הבן המאומץ של פרעה הוא עשוי להיות מלך מצרים הבא, ובתור בן לעמרם ראש שבט לוי, הוא יכול לבחור להיות מלך ישראל הבא. "ויגדל משה ויצא אל אחיו". רבי אברהם בן עזרא פירש: אחיו - המצרים, ורמב"ן פירש: העברים. נראה שבאמת משה הלך לבדוק מי הם אחיו ולהכריע בן הראב"ע לרמב"ן. כשראה איש מצרי מכה איש עברי, החליט שהעברי הוא אחיו: "איש עברי מאחיו". מכאן שראשית דרכו של הגואל חייבת להיות הזדהות עם סבלה של האומה, עוד בטרם כל התגלות, בעוד לא שמע המנהיג את דבר ה'.