להוריד את השיעור להאזנה, תשס"ב, 66 דקות (MP3, 24MB).