דריוש השני

ב' בטבת תשע"א

שאלה:

האם דריוש השני היה בן אסתר ואחשורוש?

בויקיפדיה נטען אחרת: "דריווש השני, או דריווש נותוס (מיוונית: "דריווש הממזר"), שליט ממלכת פרס בין השנים 424 לפנה"ס ל-404 לפנה"ס. בנו הלא חוקי של ארתחשסתא הראשון מאם בבלית וכו'. <...> עפ"י חז"ל (מדרש ויקרא רבה פרשה י"ג פסקה ה'), הוא היה בנם של אסתר ואחשורוש."

כיצד עלי להייחס לדברים מסוג זה?


תשובה:

הביטוי ממזר יכול להיות רמז סמוי לעבריותה של אמו או לכך שלא גילתה את מולדתה ואת עמה. הבבליות המיוחסת לאמו מובנת על רקע היות השם אסתר שם בבלי.