יהדות ועבודה זרה מצרית

ב' בטבת תשע"א

שאלה:

שמעתי סברה שאומרת כאילו היהדות התחילה בכלל מעבודה זרה מצרית ששמה אתון. ומשה הוא האיש שהאמין בה. ובכלל מה שאנו מכנים כאמוני, נגזר מהביטוי אתוני... האם יש דברים בגו? כיצד עלינו להתיחס לכך?


תשובה:

ניצוצי קודש פזורים בכל האמונות, כך שאין פלא ואין מניעה בכך שתימצא פגישה כזו עם מצרים.