רבן יוחנן בן זכאי ויוספוס פלביוס

ז' בכסלו תשע"אשאלה 1:

בעיוני במסכת גיטין נו, א-ב נתקלתי בסיפור של רבי יוחנן בן זכאי ואספנינוס. כשעיינתי בויקיפדיה על כך נאמר כי "אולם מחוץ למסורת חז"ל, נקשר אותו מעשה דווקא ליוסף בן מתתיהו. הן בתיאורו בספרו האוטוביוגרפי חיי יוסף, והן בדברי היסטוריונים רומאיים בני תקופתו, דבר המטיל ספק באמינות אותה מסורת. ואכן, רוב מוחלט של חוקרי התלמוד בשנים האחרונות סובר, על סמך ניתוח טקסטואלי והשוואה של טקסט זה למסורות דומות, כי מדובר בטקסט תלמודי מאוחר. [דרוש מקור] (מתוך הערך רבי יוחנן בן זכאי).

אז מה קרה שם בדיוק? ובמידה שסיפור זה מיוחס ליוסף בן מתיתיהו כיצד הגמרא מיחסת זאת לרבי יוחנן בן זכאי?

תשובה 1:

א. יכולים להיות שני הסיפורים אמיתיים.

ב. מותר להעתיק מסיפור אחד לשני כי חז"ל אינם היסטוריונים. אבל אין סיבה רצינית לפקפק בסיפור. יתכן גם שיוספוס ייחס לעצמו את הסיפור שבאמת קרה עם ריב"ז.שאלה 2:

לא בדיוק הבנתי את הערתך "מותר להעתיק מסיפור אחד לשני כי חז"ל אינם היסטוריונים". מה הכוונה בכך?

תשובה 2:

הכוונה שלפעמים חז"ל רוצים לבטא רעיון, כגון אופי המעבר מיהדות מקדשית ליהדות של גלות, החיה בכמין חוזה עם המלכויות המשעבדות אותנו (כתובות קיא, א). ריב"ז מהווה דגם של המעבר הזה. לשם בניית המדרש המתאר זאת יכלו חז"ל להשתמש בתור תבנית ספרותית בסיפור של יוספוס.