האם גורמים סובייקטיביים בנפשו של הנביא משפיעים על נבואתו?

ג' באלול תש"ע

שאלה ותשובה (תשובת הרב מודגשת):

הנני לומד בימים אלו בעיון את סדרת השיעורים של כב' הרב בנושא הכוזרי (מחזור אלול התשס"ה). תוך כדי השיעורים רשמתי לעצמי מס' שאלות שהייתי שמח לו יוכל הרב להתייחס אליהן.

האם גורמים סובייקטיביים בנפשו של הנביא משפיעים או לא משפיעים על נבואתו? הרב אמר בשיעור 34 שבסיס טענת מרים כנגד משה צודק (וכך גם משתמע מהתוספות במסכת שבת) לעומת זאת אח"כ נטען שמשה אינו כן וברקע השאלה נותרה פתוחה: האם התורה הייתה אחרת לו היה משה נביא אחר? נראה שאלו באמת שתי הסברות. לפי התוספות נבואת משה היא אובייקטיבית לגמרי, ומרים לא ידעה זאת. לפי הרב קוק, בחר הקב"ה דוקא בסובייקטיביות של משה.