המשמעות של האדם בהיסטוריה

ג' באלול תש"ע

שאלה ותשובה (תשובת הרב מודגשת):

הנני לומד בימים אלו בעיון את סדרת השיעורים של כב' הרב בנושא הכוזרי (מחזור אלול התשס"ה). תוך כדי השיעורים רשמתי לעצמי מס' שאלות שהייתי שמח לו יוכל הרב להתייחס אליהן.

חוסר המשמעות של האדם בהיסטוריה בת מיליון שנה איננו מובן לי לפחות כמו חוסר המשמעות שלו מול האינסוף ב"ה, שהוא טענת היהדות. אז מה הטענה מכאן? מול האינסוף ב"ה יש לאדם דוקא משמעות. עולת ראיה ח"א עמ' א ד"ה אני.