לשם מה יש טלית?

י"א באב תש"ע

שאלה:

לשם מה יש טלית? באחד השיעורים הרב אמר שציצית אמורה להוסיף קדושה בבגדים הרגילים, אז בשביל מה לעשות בגד מיוחד לתפילה? (בעוד שיש ציצית מתחת לבגדים!)


תשובה:

כי השתנתה האופנה וישראל מחבבים המצוות. טלית קטן כנגד אור פנימי וטלית גדול כנגד אור מקיף (קבלה).