דרכי הארגונים המחזירים בתשובה

ז' באב תש"ע

שאלה:

האם לפי דעתך הדרך שהארגונים המחזירים בתשובה (הידברות, שופר) עושים זאת היא פסולה? אני מתכוון לדרך ע"י ההשוואה בין התורה למדע, ו/או להזהרה ממלחמת גוג ומגוג. ומה היא הדרך לפי דעתך לנסות לשכנע יהודי לחזור בתשובה?


תשובה:

אני נגד הצגת דברים שאינם דעת היהדות בתור יהדות. זה בנוגע למדע. אין לי בעיה עם גוג ומגוג אם כי כולי עלמא מסכימים שאהבה עדיפה על יראה. לדעתי יש התמודד עם השיח האידיאולוגי ברמתו היותר גבוהה.