האם הקב"ה מחויב למוסר?

כ"ה בתמוז תש"ע

שאלה:

האם הקב"ה מחויב למוסר? אם כן, זה אינו מוריד מגדולתו? ואם לא, האם אין זה חוסר מוסריות לדרוש מהאדם להתכופף למוסר כאשר הקב"ה בעצמו אינו מחוייב לו?


תשובה:

הקב"ה נוהג לפי המוסר משום שעצם מעשה הבריאה הינו אקט מוסרי שהרי הוא הענקת קיום לזולת מרצון ולא מהכרח. מתוך כך נגזר שכל המתרחש בבריאה משתלשל מנוסחה מוסרית כוללת. אין כאן כפיה על הקב"ה אלא רצונו החופשי להתנהג כך.