מוסר טבעי, לב טוב

י"ט בתמוז תש"ע

שאלות ותשובות (תשובות הרב מודגשות):

1.1. מה מקום המוסר הטבעי עפ"י התורה? הנשמה.

1.2. באם התורה אכן מכירה בכך, האם אין לראות זאת כלאקונה? לא, אלא הקדמה לתורה כי דרך ארץ קדמה.

2. חז"ל אמרו ש"לב טוב" היא הדרך הטובה שיבחר לעצמו האדם. אולם, בבוחני את בני האדם, עושה רושם שהרצון הטהור - או שנולדים איתו, או שלא. יש אנשים חסרי תורה עם לב טהור. יש אנשים בעלי ידע תורני שנכנסים להם שיקולי זרים ללב. אם כן - האם אין זו גזירה משמיים באם יהיה לאדם לב טהור אם לאו? לא.

2.1. ואם זו גזירה משמיים - מה הטעם בכל המצוות? ועוד-האם מכך אפשר להסיק שחזרה בתשובה היא פיקציה? שהרי מי שאין לו לב טהור,גם לא יהיה לו, אז מה הטעם לנסות ולהוכיחו שיחזור למוטב. שהרי גם אם ייראה שחוזר הוא למוטב - הרי זו פיקציה, כי אין ליבו טהור. .עיין לעיל