הרב אורי שרקי

קרח - כבוד מדומה וכבוד אמיתי, הספד לרב מרדכי אליהו זצ"ל

כ"ט בסיון תש"ע
יש כבוד ויש כבוד. יש כבוד מדומה, שבני אדם רודפים אחריו מתוך שגעון. אך יש כבוד אמיתי וערכי, כבוד שמים, כבוד התורה, כבודם של ישראל ושל ארץ ישראל, שהם הביטוי להכרה באידיאל העליון הגלום בעניינים הראויים לכבוד. קורח הוא הביטוי המובהק לבקשת כבוד עצמו. כמה בולטת לעומתו דמותו האצילה של מורנו ורבנו הראש"ל הרב מרדכי אליהו זצ"ל היה כל כולו חדור בהכרה של מרכזיות כבוד התורה בישראל. נקודה זו עולה על הכל, מעל צדקותו ולמדנותו המופלגות, משום ש"כבוד תורה גדול מתלמוד תורה". כל הדור שזכה להסתופף בצילו, יכול היה לחוש מהי נשמה מקרינה, שכל כולה אומרת כבוד שמים, דמות שכל ימיה אהבת הבריות ואהבת ישראל, אהבת התורה ואהבת ארץ ישראל.