הרב אורי שרקי

יום ירושלים - כל ישראל חברים

אייר תש"ע
בכל בן ישראל מצויה נשמה הקושרת אותו בפנימיותו לקדוש ברוך הוא. אבל בחיים הגלויים, יש מי שבוחר להתאים את חייו למימד הפנימי-סגולי של זהותו על ידי תורה ומצוות, ויש מי שפונה אל צדדים אחרים. מכאן לחלוקה של חז"ל בין "חברים", הנאמנים בדיני טומאה וטהרה ומעשרות, לבין עמי ארצות, שאינם נאמנים. עם כל זה יש מצבים שבהם "כל ישראל חברים", והוא בשעה שישראל עולים לרגל לבית המקדש שלש פעמים בשנה. על כן נקבע להלכה שבשעת הרגל כולם נאמנים על הטהרה ועל המעשרות. זו סגולתה של ירושלים, שהיא מגלה את הגנוז בפנימיות הלב הישראלי. כך גם התברר בשעה שבאו חיילי צה"ל בשערי הר הבית והכותל המערבי, בכ"ח באייר תשכ"ז, כשפרצו בבכיה למרגלות המקדש, בין דתיים ובין חילוניים. בכולם התגלתה באותה השעה סגולתם הישראלית.