"בניסן ניגאלו ובניסן עתידים להיגאל"

ו' באייר תש"ע

שאלה:

כיצד יש להסביר את דברי חז"ל: "בניסן ניגאלו ובניסן עתידים להיגאל" (או בתשרי) - מס' ר"ה יא' א' - לאור כך שאנו חוגגים את חג הגאולה באייר?

תשובה:

כמו שיש שלשה שבועות של בין המצרים כך יש שלשה שבועות של גאולה מפסח עד יום העצמאות. והם כ-21 ימי דגירת ביצה, הנרמז בשם "אהיה" שהוא שם הגאולה (רש"י פרשת שמות) ושעל שום כך מניחים ביצה בקערת ליל הסדר (הגדת "סדר הזמנים" - איזביצא).