אמונה בדברים המנוגדים לטבע

כ"ב בניסן תש"ע

שאלה:

שמעתי שיעורים שכבוד הרב נתן במכון מאיר על ספר הכוזרי והבנתי שאדם לא צריך לקבל דברים העומדים בניגוד לשכל, מכיוון שהקב"ה לא עומד בניגוד לשכל, ואלוה שקבלתו מנוגדת לשכל הוא אלוה אכזר (שהרי השכל הוא חלק מהותי ובלתי-נפרד מהאדם).

באשר לדברים שאנו מקבלים שסותרים את השכל, כדוגמת קריעת ים סוף, מעמד הר סיני, מעשי אליהו הנביא בהר הכרמל וכו', השיב הרב שהם עומדים בסתירה לטבע ולא לשכל. שאלתי לרב היא, מדוע זה לא אכזרי לדרוש שנקבל דברים העומדים בסתירה לטבע? וכי הטבע הוא לא חלק מהותי באדם?

תשובה:

הטבע אינו הדבר היחיד באדם. יש לו גם נשמה, והיא על-טבעית ומזדהה עם הניסים.