פורים - מגל י"ה (הרב קוק על פורים ומגילת אסתר):

מגל י"ה - מאמר: חלק א', חלק ב'

מגל י"ה - סיכום שיעור