הורדת מזוזות

ג' בתמוז תשס"ו

שאלה:

לפני כשנה שכרתי בית שהיה ללא מזוזות. ולפני שקבעתי אותן התנתי שאוכל להוריד את המזוזות מתי שהעזוב. האם זה אפשרי להורידם?


תשובה:

מותר להחליפן במזוזות פשוטות (זולות) יותר, אבל אי אפשר להשאיר את הבית ללא מזוזה, אלא אם כן נמסר חלילה לשאינם בני ברית.