לימוד תורה לעתיד לבוא

י"ז בניסן תש"ע

שאלה:

האם לעתיד לבוא גם יהיה לימוד כמו שיש עכשיו בישיבות, גמרא, אמונה וספרי שותים והלכה מפולפלים?

תשובה:

כתב הגר"א בפירושו לתיקונ"ז שלעת"ל ילמדו את כל התורה הלכה למשה מסיני.