רעיון ההתפתחות של העולם

י"ז בניסן תש"ע

שאלה:

בשיעור "ההגדה למה", מתוך יום עיון פסח תשס"ו, הרב דיבר על ההתחדשות בעולם בהקשר של יציאת מצרים, הרעיון שסדרי עולם יכולים להשתנות שמקורו בשורשים יהודיים (בהנחה שהבנתי נכון)

האם התחוללות של השינוי והתחדשות הוא לא דבר המוטבע בטבע האדם והעולם בין אם האדם יהודי וכמו כן למי שאינו יהודי? הרי העולם עם כל נבראיו כל הזמן צומח ומתחדש. האם הכוונה לחידוש רוחני.

תשובה:

הכוונה לחידוש תרבותי. עובדה מתועדת היא שרעיון ההתפתחות של העולם הופיע רק בתרבויות ששמעו על עם ישראל.