ממתי בהיסטוריה שלנו א' בתשרי נהיה לראש השנה?

י"ז בניסן תש"ע

שאלה:

ממתי בהיסטוריה שלנו א' בתשרי נהיה לראש השנה? ולמה?

תשובה:

עוד לפני יציאת מצרים היה ראש השנה בתשרי. יונתן בן עוזיאל על מלכים א ח, ב.