הוראת ספר ירמיהו

י"ז בניסן תש"ע

שאלה:

הנני מתכוון להתחיל להורות את ספר ירמיה.

1. כפי שלימדונו חז"ל, הספר רובו חורבן ואם כן כיצד עלי להסביר לתלמידי (וקודם עצמי) שאלה בסיסית ועקרונית: מה האקטואליות של ספר זה לדור נגאל? אם אין גלות לאחר הגאולה האחרונה (הרב הרצוג זצ"ל ועוד) מה שייך ללמוד ספר העוסק בחורבן והרי אינו ספר היסטוריה (אילו היה בלבד שאלתי לא הייתה עולה) אלא דברי אלוקים חיים לדורנו "נבואה שנצרכה לדורות" - מה גאולי בחורבן?

2. האם הכללתו של ספר זה בכתבי הקודש (כנבואה שנצרכה לדורות) מניחה אפשרות של חורבן (טוטאלי) וגלות נוספים?

תשובה:

אי אפשר להבין את הגאולה אם לא מבינים מהי גלות, כמו בהגדה של פסח שמתחיל בגנות ומסיים בשבח. עיין מהר"ל נצח ישראל פרק א.