הרב אורי שרקי

הרב קוק על חוצפה ותשובה (מתוך המאמרים על תורתו של הרב קוק)