מדוע לא אוכלים חמץ בפסח?

י"ג בניסן תש"ע

שאלה:

אחי הקטן שאל אותי שאלה מדהימה בפשטותה - מדוע אין אוכלים חמץ בפסח?

קשה להגיד שהסיבה היא בגלל שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, שהרי אם כן היה מחמיץ ונהפך ללחם, לא היינו חוגגים את חג הפסח במתכונתו הנוכחית?!

תשובה:

החמץ הומצא על ידי המצרים ולכן אנו נמנעים מלאוכלו כשאנו מציינים את פרידתנו ממצרים.