ספר הכוזרי על אמיתות ההתגלות כמאורע היסטורי

ד' בניסן תש"עשאלה 1:

באחד השיעורים על ספר הכוזרי הצגתה שתי נקודות שמעידות על אמיתות של מאורע שהתרחש לפי המסורת:
- אירוע מקונן, מתיר רושם, שהתרחש בזמן שאומה כבר עוצבה בתור ישות מאוחדת ונפרדת משאר האומות.
- הדבר שמסופר אינו יכול לעלות על הדמיון.

שאלה לגבי הנקודה השנייה - מה הבדל ביננה לבין CREDO נוצרי שאתה נוהג להזכירו רבות, CREDO QUIA ABSURDUM, הרי לפי הדברים של מלך הכוזרים עצמו, מכיוון שדת נוצרית איננה משאירה מקום להגיון יש לקבל את הטענה.

תשובה 1:

לפי הכוזרי אם דבר נוגד את הסברה הפשוטה אין לקבל אותו אלא אם כן הוא הוכח על ידי עובדה מוחשית, כי עובדות חזקות מהשכל. וההתגלות היא עובדה.שאלה 2:

אין זה טיעון מעגלי? - הוכחה מוחשית להתגלות כמאורע היסטורי אמיתי היא שזה לא יעלה על דמיון, וזה שזה לא יעלה על דמיון צריך הוכחה מוחשית שהיא התגלות.

תשובה 2:

אין מניעה מלהעלות על הדעת אמונה לא ראציונלית, כך שאי ראצינליותה של האמונה הנוצרית אינה ראיה לאמיתותה, חלילה. אבל אין אדם מעלה על הדעת את ההתגלות של הטרנצנדנטי משום שיש דחיה נפשית של הרעיון, כך שמי שמספר על ההתגלות גם בהכרח אומר אמת.