שימוש בתאריכים נוצריים בשיעורי הרב

כ"ו באדר תש"ע

שאלה:

במספר שיעורים של הרב ששמעתי, השתמש הרב בתאריכים נוצריים כדי לציין ארועים מסוימים. האם לא היה ראוי לא להשתמש כלל בתאריך שבו מונים להולדתו של אותו האיש?

תשובה:

לא, כי לפעמים התאריך העברי איננו מבורר כשמדובר בתקופות קדומות, וגם משום שלפעמים המאורע נקלט כך בתודעה של התרבות הכללית.