תרומות ומעשרות

כ' באלול תשס"טשאלה:

האם צריך לעשר מעלי נענע שקטפתי מהגינה, לשם הכנת תה? הכמות שנקטפה היא כחופן יד והכנת התה היתה כעבור 4 שעות מהקטיפה.

כנ"ל לגבי קטיפת לימון יחיד מהעץ להכנת סלט. האם נדרש לעשר?


תשובה:

נענע לתה לא צריך מעשר, לאכילה צריך מעשר. לימון יחיד צריך לעשר.