פירוש "מידת הפשיטות" אצל מהר"ל

ט"ו באב תשס"טשאלה:

מה פירוש "מידת הפשיטות" שהמהר"ל מזכיר, וכותב שהיא "אלוקית", "מסולקת מן הגשמי", "לא יוגדר ולא יוגבל", "כולל הכל",ועוד ועוד. כיצד כל זה נכנס למילה "פשיטות"?


תשובה:

הפשיטות היא תכונתו של מה שאינו מורכב, וזה תואם את הראשוני הבלתי מוגדר והבלתי מוגבל בראשית כל הויה.