בעיות עם קורס פסיכולוגיה באוניברסיטה

ז' באב תשס"טשאלה:

אני סטודנטית למקצוע ריאלי מסויים באוניברסיטה <...>. אני לומדת, כחלק מהנקודות ההומאניות שעלי לצבור, קורס פסיכולוגיה. ויש לי שתי שאלות לרב בנוגע לכך -

1. כבר היום, בהרצאה הראשונה, עלו נושאים שהצניעות יפה להם. כיצד עלי לנהוג כשנושאים אלה עולים?

2. המרצה הדגישה מס' פעמים שהאדם הוא תוצר של תורשה וגם של סביבה, אך בעיקר (כ85%) של תורשה. מה היהדות אומרת על כך?


תשובה:

1. אם יש לך מקור הזנה רוחנית קבוע כגון שיעור, רב, רבנית, וכדומה, יש מקום לקורס, אך בלי זה לא יתכן שלא ייפגם משהו בך. עצם הדיבור על הנושאים המוצנעים הוא הכרחי בלימוד פסיכולוגיה ואין להירתע ממנו, כמובן כשהדבר נעשה שלא בגסות.

2. אין בעיה ליהדות עם זה.