חירור אוזניים

ה' באב תשס"טשאלה:

שלוש שאלות לי לרב:
1. האם מותר לחורר את האוזניים כדי לענוד עגילים?
2. אם כן, האם מותר לחורר יותר מחור אחד בכל אוזן?
3. האם מותר לחורר את האף כדי לענוד נזם?


תשובה:

לנשים בלבד.