לימוד אליבא דהילכתא

כ"ז בסיון תשס"טשאלה:

מה הרב חושב לגבי לימוד אליבא דהילכתא? (הכוונה היא לימוד שבסופו של דבר מגיעים לשו"ע - לידי מעשה דווקא ולא אחד מהראשונים, משום שהמון פעמים אין זה יבוא לידי מעשה). האם הוא יותר טוב מלימודים אחרים, וזו הדרך האידיאלית?(כמובן שאין הכוונה להדרכה פרטית אלא כללית).

תשובה:

כל השיטות רעות כי הן מחסירות את המעלות של השיטות האחרות. כך שלענ"ד ראוי שכל אחד ילמד לפי השיטה הנראית לו, ולו רק שילמד. אח"כ ישלים את מה שהחסיר.