מהר"ל על התורה כשכל עליון

ג' באייר תשס"טשאלה:

המהר"ל כותב: "התורה היא השכל העליון" (נתיב התורה פרק ב'). מה פירוש שכל לפי המהר"ל ומהי כוונותו שכל עליון? והאם יש מקור בדבריו שמפרט יותר?

תשובה:

שכל הוא רוחניות. שכל עליון הוא רוחניות בלתי תלויה וראשונית.