תחנון במנחה שלפני יום העצמאות

ב' באייר תשס"טשאלה:

האם יש לומר תחנון במנחה שלפני יום העצמאות, ומדוע (כן/לא)?

תשובה:

אם במנחה גדולה, כן, כי זה יום הזכרון, ואם במנחה קטנה לא, כי זה סמוך לחג.