מה זה אהבה?

כ' בניסן תשס"ט

שאלה ותשובה (תשובת הרב מודגשת):

מה ההגדרה לדעתך של אהבה? האם כהגדרה של אריך פרום ככח הנבנה בנפש ויכולת שהאדם בונה לעצמו?האהבה היא העתקת מרכז הכובד של ההכרה אל הזולת.

כיצד תיתכן אהבה שאינה תלויה בדבר, הרי אני אוהב אדם כי הוא משהו? איך זה מסתדר עם דוד ויהונתן? הגירסה הנכונה בפרקי אבות היא "אהבה התלויה בדבר קיים ואהבה התלויה בדבר שאינו קיים (=נצחי)".