המושג "אור נברא" במורה נבוכים

י"ט בניסן תשס"ט

שאלה:

בחלק א' של מורה נבוכים פרק כה' ובעוד מקומות שם נאמר ששכינה היא אור נברא. מה ביאורו של המושג "אור נברא"?


תשובה:

הכוונה למראה הנגלה אל הנביאים והגורם להם להבין באלוהות את אשר השכל אינו משיג.