"נוח לאדם שלא נולד"

ט"ו באדר תשס"ט

שאלה:

שמעתי שיעור של הרב ובו הוא מסביר את ההבדל בין "נוח לאדם שלא נולד" לבין "טוב לאדם שלא נולד" (מה שלא כתוב...). האם הרב יוכל להסביר לי אותו?


תשובה:

"נוח" משמעותו שזה יותר נוח כי אין מאמץ. אבל זה טוב שיתאמץ ויקנה על ידי כך את זכות קיומו. מה שאין כן "טוב" שמשמעותו שטעות היה לברוא את האדם, וזה עומד בסתירה ל"וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד".