נר מערבי במנורה

י"ב באדר תשס"ט

שאלה:

בשעור על פרשת תרומה הרב לימד, כי לדעת מי שאומר שנר מערבי היה באמצע, ושהוא היה הקרוב ביותר לקודש הקודשים, ניתן להסביר זאת בכך שהמנורה לא היתה בקו ישר אלא בחצי עיגול. האם יש לרב מקור להסבר זה. במידה וכן, יש לי אולי הסבר לצורת הקנים במחלוקת בין הצורה בה הרמב"ם מצייר אותם לבין מה שנמצא מצויר בציורים שנמצאו בחפירות הארכאולוגיות.


תשובה:

פירושי רב סעדיה גאון לספר שמות. מוסד הרב קוק עמ' קמה. אכן זה מיישב את שהשיטות כי המסתכל מול פני המנורה יראה את הקנים ישרים ומן הצד יראה אותם עגולים.