סברה שכדור הארץ קדמון

י"ב באדר תשס"ט

שאלה:

איך ישנו מקום לסברה שכדור הארץ קדמון אם רואים בחוש מגמת התפתחות? ותמוהה יותר איך ריה"ל בכוזרי כותב שאין מופת וודאי בנושא.


תשובה:

הסברה שכדור הארץ קדמון שייכת לפיסיקה הישנה שלא ידעה על התפתחות. גם מי שסובר התפתחות יכול להסביר שיש מחזוריות ארוכת שנים של עולם נבנה ונחרב חליפות. גם לפי המקובל היום שמערכת הכוכבים אינה קדמונית עדיין ניתן לטעון שהחומר קדמון ושכדור הארץ הוא אחת הצורות שהוא לבש במשך הזמן. דברי הכוזרי הם אמת ויציב שאין ראיה פילוסופית לחידוש העולם או לקדמותו.