רצון ה' ותפילותנו

ח' בחשון תשס"ט



שאלה:

1. רצונו של הקב"ה יכול להשתנות??

2. אנו יכולים לשנות את רצונו של הקב"ה עקב תפילותנו?


תשובה:

לא. אבל הקב"ה רוצה לתת למי שראוי ולא לתת למי שאינו ראוי. על ידי תפילתי אני הופך לראוי ומקבל מבלי שהשתנה רצונו של הקב"ה.