פרשת ויצא: העקודים, הנקודים והטלואים

כ"ה בשבט תשס"ט

שאלה:

1. מה אנו אמורים ללמוד מפרשת העקודים, הנקודים והטלואים?

2. עדיין נשאר להבין מה עניין המקלות?

3. מה פשר החלום?


תשובה:

1. הפירוש של המקובלים הוא שעקודים הוא עולם של אחדות, נקודים של פירוד. טלואים נסיון להתפשטות של עולם הפירוד, ברודים עולם של תיקון הפירוד ושיבה לאחדות.

2. חשיפת הלבן היא גילוי המימד האינסופי בתוך הגבוליות, כמו בהנחת תפילין.

3. י"א שגילה לו המלאך את חוקי הגנטיקה של מנדל.