המהר"ל על יצר הרע במקום שאין בני אדם מצויין

י"ז בשבט תשס"ט

שאלה:

המהר"ל בנצח ישראל בפרק השני כותב שהקב"ה עתיד לשלוח היצר הרע למקום שאין בני אדם מצויין ומסביר שלעתיד לבא בבני אדם יהיה שלמות והחיסרון יהיה במקום ללא בני אדם. למה הכוונה שיהיה שם חיסרון? האם אפשר לייחס יצר הרע למציאות ללא אנשים?


תשובה:

הכוונה שיש חסרון בעצם העובדה שהעולם מוגבל. וזה מקביל ליצר הרע באדם שהוא חסרונו.