האם המילה "נער" בתנ"ך מתיחסת גם לתינוק?

י"ז בשבט תשס"ט

שאלה:

בפרשת שמות (פרק א' פסוק ו') רש"י מפרש "והנה הנער בוכה" – קולו כנער. האם נער במקרא אינו מיוחס גם לתינוק? נזכרתי בכתוב בספר שמואל א (פרק א' פסוק כ"ב) "וחנה לא עלתה כי אמרה לאישה עד יגמל הנער". הבנתי מכך ששמואל עדיין תינוק ונקרא נער.


תשובה:

הביטוי נער מיוחס לתכונת הערנות של האדם והיא מצויה אצל מבוגרים יותר.