ביקורת כלפי נח שלא ביקש מה' שלא ישחת את הארץ במבול

י"ז בשבט תשס"ט

שאלה:

תהיתי אם אברהם יצחק ויעקב תיקנו התפילות, מדוע יש ביקורת כלפי נח על כך שלא ביקש מה' שלא ישחת את הארץ במבול?


תשובה:

זו ביקורת על שלא תיקן תפילה כדרך שעשו האבות אחריו.