מהיכן יודעים שמלכות אדום היא רומא?

י"ז בשבט תשס"ט

שאלה:

מהיכן יודעים שמלכות אדום היא רומא והיכן המשיכה מלכות אדום להופיע מאז נפלה רומא ואיך יודעים את זה?


תשובה:

שלטון רומא ביהודה החל עם הורדוס האדומי. מלבד זאת יש מסורת בחז"ל שרומא הוקמה על ידי אדומים, ונרמז ב"אלוף עירם" (כידוע ששמה של רומא היה Urbs, כלומר העיר. וגם נרמז בקרי וכתיב אדומים=ארומים בס' מלכים. גם כל התנהגותה של רומא כיריבה עם ישראל על ההגמוניה העולמית מורה על היותה התאום של יעקב. העולם המערבי הינו התפתחות פנימית של האימפריה הרומית, שמעולם לא בוטלה בתודעתה של אירופה. גם מלכי הברברים שכבשו את האימפריה התפארו בתארי האצולה הרומיים שלהם ואף היו מבקשים גושפנקא רשמית מהקיסר הרומי-ביזנטי. אף שמרו על השפה הלטינית ולעיתים אף נמשחו לקיסרים על ידי האפיפיור. האחרון בתור היה נפוליאון. אף לאמריקה כל מוסדות רומי, סנאט, קפיטול, נשר, ועוד.