שיבוש פסוק בנתיב התורה למהר"ל

ט"ו בשבט תשס"ט

שאלה:

בספר נתיב התורה למהר"ל, פרק יד, המהר"ל משנה את לשון הפסוק במקום "דעת אלוקים תמצא" ל"דעת קדושים תמצא". למה?


תשובה:

שיבוש בגלל פסוקים דומים משלי ט, י; ל, ג.