מושג "ההגיון העברי" בדברי הרב הנזיר

י"ב בשבט תשס"ט

שאלה:

אני מתעניין בהגדרת המושג "ההגיון העברי" שמופיע הרבה בדברי הרב הנזיר, או בגרסה אחרת, "הלוגוס העברי". התלבטתי עם חבר מה הכוונה, האם לדרכי הגיון שונים מאלו המקובלים בתרבויות האחרות, או שמא הייחודיות היא בפן המוסרי של המשמעת אל דבר ה', בשמיעת דברי ה' לפני החשיבה, מעין ראשית חכמה יראת ה'. (כך הבנתי גם ממאמר של אנדרה נהר ז"ל [מתוך "ובכל זאת"] במאמר המתאר בקווים מעטים את הרב הנזיר).


תשובה:

ההגיון העברי הוא לפי הבנתי עמדה נפשית של קבלה וענוה, בניגוד לחזותיות שבמושג התיאוריה המערבי.