משנה וגמרא

י"ב בשבט תשס"טשאלה ותשובה (תשובת הרב מודגשת):

מי שלומד משנה בצורה שיטתית שם לב ל"התעללות" של הגמרא בנוסח פשט המשנה, וגם שאין גמרא על המשנה אז אין את הדבר הזה ומפרשי המשנה המאוחרים נצמדים לפשט המשנה. יש גם במשנה פשט ודרש. מה שאתה מכנה "התעללות" הוא לפעמים פשט המשנה באמת ולפעמים התאמת המשנה להלכה המקובלת. אז איך צריך להתיחס לאוקימתות בגמרא? באהבה.