למה ה' נתן לנו תורה לפני כניסתינו לארץ?

י"ז בסיון תשס"ו

שאלה:

מה הסיבה שה' בכל זאת החליט לתת את התורה ולא לחכות לקנותה דרך ארץ ישראל?


תשובה:

"פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצריימה". החולשה של העם היא ביטוי לחולשתו הרוחינית המחייבת לחזק אותו .על ידי מתן תורה בטרם הכניסה לארץ