יחס לפוסטמודרניזם, הרב שג"ר

א' בטבת תשס"ט, י"א בכסלו תשע"השאלה 1:

רציתי לדעת מה דעתו של הרב בנוגע לסוגיה - "האם לקבל ומה לקבל מהפוסטמודרניזם?"

אנו תלמידים של הרב קוק, מחונכים על אידיאליזם טהור, על ההכרה הברורה בכך שלעולם יש תכלית ויעד סופי שהוא השלמות, על אסתטיקה ויופי, התפתחות והתקדמות - אופטימיזם מוחלט.

מאידך, הרוחות המנשבות בשדות המחשבה של העידן הנוכחי מתפכחות ומגיעות לתובנות מוסכמות שאנו חיים בשבר, בקרעים, ויותר מכך בתוך אי סדר כולל. הדבר גורם לתחושות יאוש, תלישות ובדידות, והדברים ידועים. כך גם מתפתחים יותר רעיונות של ענוה- חוסר התיימרות לשנות את העולם, או להיות בעל פתרון לקונפליקטים שמייצרת המציאות. אנושיות ופשטות - מאותן הסיבות, ועוד כיוצא בזה.

למעשה, נראה שדעות רוב הרבנים מהם אני לומד מסתכמות בשלילה די מוחלטת ובהדיפה אלימה כלפי הלכי הרוח שמלווים את המחשבות הללו - ואלו שנוצרים ברוח האדם כתוצאה מכך.

רבנים אחרים, למשל כמו הרב שג"ר זצ"ל, היו פתוחים מאוד לקבל מהלכי הרוח הללו, ואף העמידו הרבה מתורתם על נקודות הנחה שהינן מסקנות של הפילוסופיה הפוסטמודרניסטית. (אגב, אשמח לדעת מה יחסו של הרב לתורת הרב שג"ר ע"ה) אשמח לדעת ולברר לעצמי בעזרת הרב כיצד יש לפסוק, שכן אני מזדהה עם חלק מההתייחסויות מימין ועם חלק מן השמאל.

תשובה 1:

אני לא רואה צורך לכלוא את הרוח ואם אתה חש הזדהות עם המימד הפרדוקסלי והדיסהרמוני של המציאות, עשה זאת. עם כל זה נראה לי שהגות דתית עם אוריינטציה פוסטמודרניסטית בהכרח מניחה לעצמה גבולות מסויימים, כשם שעושה זאת ההגות הפוסטמודרניסטית עצמה מבלי שימת לב לכשלים הלוגיים של עצמה. את הרב שג"ר לא קראתי בהרחבה. נראה לי שכוונתו רצויה אם כי לא תמיד דבריו משכנעים.שאלה 2:

מה דעת הרב על תורת הרב שג''ר, שעל פי מיטב ידיעתי טוענת שהרב קוק היה יותר רלוונטי לתקופה בה הלאומיות שלטה בכיפה, ואילו כעת יש ליצור הגות דתית שמתייחסת יותר לפוסט-מודרנה?

תשובה 2:

עד כמה שידוע לי הרב שג"ר אומר שההתייחסות לפוסט-מודרנה כלולה במשנת הרב קוק.