בשר חלק

כ"ו בכסלו, כ"ב בטבת תשס"טשאלה 1:

אני ספרדי (אבא טוניסיה ואמא ממרוקו) אבל להורים שלי אין מנהג לאכול בשר חלק. הייתי רוצה לדעת אם עלי לאכול חלק או שכמנהג ההורים אפשר גם בשר רגיל. אם אני צריך לאכול חלק, איך להתנהג אצל ההורים, האם לאכול בשר או לא? ואותה שאלה כשאני מתארח אצל אחותי שהיא נשואה לאשכנזי?


תשובה 1:

בטוניס לא אכלו חלק. גם אתה נהג כמנהג הוריך.שאלה 2:

בנוגע לבשר חלק: שמעתי סברא שבבשר כדאי להקפיד לאכול דוקא חלק, כיון שיש בעיה קשה של בשר פיגולים שמוברח מיהודה ושומרון ובשר חלק, יותר מפוקח. האם זו הנהגה נכונה גם למי שבביתו לא הקפידו על חלק?


תשובה 2:

כן, אם בפירוש אינו מקבל כך על פי דין.